Consultants in digitaal bouwen

Progrogramma van eisen

in-PRO6 consultants zijn gericht op systematisch werken en expliciet maken projectgebonden eisen (requirements). Dit in nauwe samenwerking met specialisten van de opdrachtgever. We combineren system engineering met inhoudelijke expertise. Wij clusteren eisen logische wijze en stellen een System Brakedown Structure (SBS) op. Dit is de basis voor het integraal projectontwerp. Door de geautomatiseerde werkwijze zijn wijziging met bijbehorende consequenties direct zichtbaar. Goed om te weten, maar vooral heel handig om verwachtingen te kunnen managen.

Database search

Eisen worden gedurende het proces scherper. Hoofdeisen worden met onderliggende eisen gerelateerd. Er ontstaat een Work Breakdown Structure (WBS), een gestructureerde uiteenzetting van activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Onnoemlijk veel eisen zijn digitaal vastgelegd in databases. Maar zorgt er voorhet overzicht en de relaties daartussen. in-PRO6 beschikt over de juiste expertise om snel de benodigde informatie te vinden en te verbinden aan de gestelde eisen.

Digitaal bouwen

Geautomatiseerd ontwerpen is efficiënt ontwerpen. Maar kan het ook zo gebouwd worden? Voldoet het aan de eisen die gesteld zijn? Cruciaal is dat alle uitgewerkte eisen gevalideerd worden aan inhoudelijk geldende normen en standaarden. Zijn berekeningen correct, is het ontwerp conform geldende wet en regelgeving en kwaliteitseisen. in-PRO6 faciliteert het proces, maar niet de inhoud. De opdrachtgever brengt haar eigen kennis in.